Beşgen VIP Eğitim Kurumları

VIP Eğitimin ışığında, toplum temelli bir anaokulu.

Akademiler

YABANCI DİL(DİL AKADEMİ)
İngilizce eğitimi zengin materyaller kullanılarak ana ders-pratik-speaking başlıkları altında verilmektedir. İngilizce sabah sporu, İngilizce tiyatro, İngilizce sunular, İngilizce koridor oyunları, İngilizce dergi ile öğrencilerimiz desteklenmektedir.


DİJİTAL DİL EĞİTİMİ(BİLİŞİM AKADEMİ)
Bilişim teknolojileri ve robotik kodlama eğitimi bilişim laboratuarımızda her öğrenciye özel bilgisayarlar üstünden gerçekleşmektedir. Öğrencilerimiz kodlama yeteneklerini robot kitlerinin üzerinde deneyerek uygulamalı olarak pekiştirmektedir. Aynı zamanda robotik akademi sınıfımızda 3 boyutlu yazıcı ve ekipmanlar ile öğrencilerimizin yaratıcılıkları geliştirilerek eğitimde rol almaları sağlanmaktadır.


BİLİM AKADEMİ
Fen bilimleri eğitimi gerekli sınıf içi materyallerle verilmekte olup zengin fen laboratuarımızda, öğrencilerimizin de büyük rol aldığı yaparak-yaşayarak öğrenme esasına dayanarak pekiştirmeler yapılmaktadır. Koridor oyunlarında ve haftanın sorularında öğrencilerimizin araştırmaya ve üretkenliğe yönelimleri hedeflenmektedir.


AKIL OYUNLARI AKADEMİ
Akıl oyunları ve satranç derslerinde yaratıcı zeka geliştirme kuramı üzerinden öğrenciler eğitim almaktadır. Aynı zamanda öğrenciler desteklenerek çeşitli dallarda(mangala,equliubrium vs. ) yarışmalarda aktif rol almaları sağlanmaktadır.


DRAMA AKADEMİ
Dramanın bir oyun olmadığını, bireylerin kendi benliklerini geliştirmek için uygulanan bir yöntem olduğunu düşünen kurumumuz ve drama akademi tarafından yaratılan çoklu atölyelerde, planlanan tüm dersler içerikli yapılan ünite bazlı drama çalışmalarında öğrencilerimizin ezberci ve sistem eğitimi dışına çıkarak dünyalarını geliştirmek amaçlanmıştır. Yapılan özel günler ve yılsonu gösterilerinde de klasik yöntemler harici yaklaşımla etkinlikler sergilenerek öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanır.


GÖRSEL SANATLAR AKADEMİ
Öğrencilerin hayal dünyalarını aktarabildikleri bir alan olarak görülen görsel sanatlar dersinde olağan müfredatın dışında belirli gün ve haftalarda ve yapılan törenlerde 3 boyutlu ürünler öğretmenleri ile birlikte grup çalışması ile yapılır. İlkokul grubu için kas sistem gelişmesinde çok önemi olan görsel sanatlar dersinde öğrenciler ile birebir ilgi sağlanır.


MÜZİK AKADEMİ
Öğrencilerin en az 1 enstrüman veya ritim aletlerine yönlendirerek sosyal yaşamına katkı bulunulması amaçlanmıştır. Yapılan etkinliklerde bazen koro bazen de bireysel olarak öğrencilerin rol alabilmeleri sağlanmıştır.

Ön Kayıt Formu

Burada, ön kayıt formuna ilişkin bir cümle yer alacak. Bu cümle ile online forma yönlendirme yapacağız.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Her türlü soru, sorun ve öneri için ulaşabileceğiniz uzman ve güvenilir irtibat kişilerine sahibiz.

TOP