İnsan Kaynakları

Beşgen Eğitim kurumları;
 
Atatürk İlkelerini ve bilimsel düşünceyi benimsemiş, yaratıcı, yeniliklere ve değişimlere açık, dinamik, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen insan kaynağını istihdam etmeyi, istihdam ettiği bu kaynağın kalıcılığını ve verimliliğini sağlamayı kendine ilke edinmiştir.
 
Beşgen Eğitim Kurumları’nın insan kaynakları profili aşağıdaki başlıklar altında ele alınmaktadır.
 
• Öğrenci - Veli Odaklıdır. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi öğrenci/veli istek ve beklentileri üzerinde odaklanır.
• Kurumun başarısı ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konusunda isteklidir.
• Nitelikli projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda bilgi, beceri ve deneyime sahiptir.
• Amaç ve hedefler doğrultusunda etkin, uyumlu ekip çalışmasına yatkındır.
• Teknolojik gelişmelere ve yeni iş yapış tarzlarına hızlı uyum gösterir. Kişisel özgüvene sahip ve gelişmeye açıktır.
• İnisiyatif kullanma yeteneği ve sorumluluk duygusuna sahiptir.
 
Başvuru için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. 
  • Drop files here or
    Accepted file types: doc, docx, xls, xlsx, pdf.
  • Eklemek istedikleriniz...
  • Güvendesiniz
    bilgileriniz asla paylaşılmaz.


TOP