Hakkımızda

Okulumuzun Amacı

Milli Eğitim temel kanununda belirtilen genel amaçlara uygun olarak tüm çağdaş imkânlardan yararlanarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bedenen ve zihnen gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yaşı ve sınıfının bilgi birikimini kazanmış, okuyan-araştıran, düşünen, sorgulayan ve üreten, yabancı dili en iyi şekilde öğrenmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, çevresine karşı bilinçli, sevgi ve saygı dolu bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Atatürkçü düşüncenin ışığında, ulusal ve uluslararası düzeyde, öğrencilerinin kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak bilgi çağının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandıran öncü bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Kişinin yaşam kalitesini yükseltmek için, bireysel farklılıklara önem vererek, yaratıcı ve araştırıcılığı geliştiren bir ortamda, akılcı bir yaklaşımla sorumluluk, sevgi, saygı ve kardeşlik kavramlarını ön planda tutmak; çevreye duyarlı, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli yabancı dilleri ve kültürleri bilen, akademik, sosyal ve sportif başarılara imza atan genç nesiller yetiştirmektir.

TOP