Milli Eğitim temel kanununda belirtilen genel amaçlara uygun olarak tüm çağdaş imkânlardan yararlanarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bedenen ve zihnen gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yaşı ve sınıfının bilgi birikimini kazanmış, okuyan-araştıran, düşünen, sorgulayan ve üreten, yabancı dili en iyi şekilde öğrenmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, çevresine karşı bilinçli, sevgi ve saygı dolu bireyler yetiştirmektir.

Made with ♥ by tbtcreative.com © 2021 besgenvipkoleji.com All rights reserved.

TOP